Kubert og Lucas: Bønn

21 Aug 2017 05:27150

Kubert og Lucas snakker sammen om Gud og åndelige spørsmål, svarene finner de i Guds Ord.

S01E03

Les mer