Josef

03 Jan 2017 09:327790

Film m/norsk tale.

Gjetergutten Josef blir solgt av brødrene sine som slave til Farao i Egypt.
Han går fra å bli utstøtt av sine brødre hjemme i Kanaans land til å være den
mektigste mannen i Egypt ved Guds hjelp.

En dramatisk fortelling om tro, håp og tilgivelse…

Read more