About us


276febdd-99ee-441e-988d-7505206e2248

  • På sporet

  • TV Visjon Norge er den første skandinaviske kristne tv-kanalen som sender 24 timer i døgnet. Helt siden oppstarten den 24. mars 2003 har vi sendt ut våre TV-signaler via satellitt til hele Skandinavia.

    Når du slår på TV Visjon Norge er det èn ting du får: Evangeliet om Jesus til frelse og helbredelse. 24 timer i døgnet på mange forskjellige måter, Jesus Kristus i ord og handling.

    Adresse: Postboks 4180, 3005 Drammen.

  •  https://www.facebook.com/pasporetvn
  •  
  •  +47 32 21 13 00